Nowe wzory deklaracji VAT-10 i VAT-11

W Dzienniku Ustaw z 25 maja 2012 r., pod poz. 584, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług. Rozporządzenie to określa nowe wzory deklaracji składanych w związku z nabyciem lub sprzedażą nowych środków…

Read More

Rezygnacja z zakupu towaru, a otrzymana zaliczka

Czy w przypadku rezygnacji z zakupu towarów, na które klient wpłacił mi zaliczkę mogę wystawić fakturę korygującą i kiedy będę mógł pomniejszyć podatek należny? Odpowiedź: Otrzymana zaliczka stała się z dniem odstąpienia od umowy kwotą nienależną i co do zasady powinna…

Read More

Mniejsze dopłaty dla niepełnosprawnych

  Od 1 lipca firmy zatrudniające niepełnosprawnych pracowników zaliczonych do umiarkowanego oraz lekkiego stopnia niepełnosprawności otrzymują niższe dopłaty do ich wynagrodzeń. Wysokość dopłaty do pensji od tego miesiąca w przypadku osoby zaliczonej do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności wynosi 1467,4 zł, a…

Read More

Likwidacja działalności, a podatek VAT

Czy w przypadku likwidacji działalności będę musiał zapłacić podatek VAT? Odpowiedź:  W przypadku likwidacji działalności należy sporządzić remanent, w którym należy ująć towary handlowe, środki trwałe i wyposażenie, przy nabyciu których podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT. Podstawą…

Read More

Zaliczka, przedpłata

Otrzymałem przedpłatę na zamówiony towar. Jakie mam obowiązki podatkowe? Odpowiedź:  Z chwilą otrzymania zaliczki powstaje obowiązek podatkowy w zakresie podatku od towarów i usług (art. 19 ust. 11 ustawy o podatku VAT). Faktura na wartość otrzymanej zaliczki powinna być wystawiona…

Read More
Projekt i realizacja 
mediapromocja.pl