Zaliczka na podatek dochodowy za IV kwartał (m-c grudzień)

Począwszy od 2012 roku zlikwidowany został obowiązek zapłaty zaliczki na podatek za m-c grudzień do 20-go grudnia w wysokości zaliczki za m-c listopad (odpowiednio za IV kwartał w wysokości za III kwartał), co wiązało się praktycznie z zapłatą podatku w…

Read More
Projekt i realizacja 
mediapromocja.pl