Czy mogę towary zakupione na cele działalności gospodarczej przekazać na cele osobiste?

Przepisy podatkowe nie zabraniają przekazania towarów na cele osobiste. W przypadku podatników podatku VAT czynność taka powinna być udokumentowana fakturą wewnętrzną, w pozostałych przypadkach dowodem wewnętrznym.  Wystawiając fakturę wewnętrzną podatnik powinien ująć i wycenić przekazywany towar wg cen nabycia, a gdy nie…

Read More
Projekt i realizacja 
mediapromocja.pl