JPK dla mikroprzedsiębiorców od 1 stycznia 2018 r.

Zapraszam Państwa do zapoznania się z poniższymi informacjami udostępnionymi przez Ministerstwo Finansów za pośrednictwem Urzędu Skarbowego w zakresie obowiązku JPK dla mikroprzedsiębiorców. Jednocześnie zachęcam do skorzystania z usług naszego biura. Stosowane przez nas oprogramowanie umożliwia już dzisiaj wysyłkę danych w…

Read More

Zaliczka na podatek dochodowy za IV kwartał (m-c grudzień)

Począwszy od 2012 roku zlikwidowany został obowiązek zapłaty zaliczki na podatek za m-c grudzień do 20-go grudnia w wysokości zaliczki za m-c listopad (odpowiednio za IV kwartał w wysokości za III kwartał), co wiązało się praktycznie z zapłatą podatku w…

Read More

Odpisy z Krajowego Rejestru Sądowego

Ministerstwo Sprawiedliwości pod adresem internetowym ems.ms.gov.pl uruchomiło usługę umożliwiającą przeglądanie oraz pobieranie aktualnego odpisu o podmiotach wpisanych do KRS. Usługa jest bezpłatna, a pobrany odpis ma taką samą moc jak dokumenty wydawane przez sądy gospodarcze. Ponadto nadmieniam, że na tej…

Read More

Zmiany w podatku dochodowym – likwidacja ulg podatkowych.

Na posiedzeniu rządu w dniu 03.07.2012 r. został przedłożony przez ministra finansów projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rząd przyjmując założenie, że ulga na dzieci to element polityki prorodzinnej wspierający rodziny wielodzietne, zaproponował jej zwiększenie dla rodzin z trojgiem…

Read More

Nowe wzory deklaracji VAT-10 i VAT-11

W Dzienniku Ustaw z 25 maja 2012 r., pod poz. 584, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług. Rozporządzenie to określa nowe wzory deklaracji składanych w związku z nabyciem lub sprzedażą nowych środków…

Read More

Mniejsze dopłaty dla niepełnosprawnych

  Od 1 lipca firmy zatrudniające niepełnosprawnych pracowników zaliczonych do umiarkowanego oraz lekkiego stopnia niepełnosprawności otrzymują niższe dopłaty do ich wynagrodzeń. Wysokość dopłaty do pensji od tego miesiąca w przypadku osoby zaliczonej do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności wynosi 1467,4 zł, a…

Read More
Projekt i realizacja 
mediapromocja.pl