Czy mogę towary zakupione na cele działalności gospodarczej przekazać na cele osobiste?

Przepisy podatkowe nie zabraniają przekazania towarów na cele osobiste. W przypadku podatników podatku VAT czynność taka powinna być udokumentowana fakturą wewnętrzną, w pozostałych przypadkach dowodem wewnętrznym.  Wystawiając fakturę wewnętrzną podatnik powinien ująć i wycenić przekazywany towar wg cen nabycia, a gdy nie…

Read More

Rezygnacja z zakupu towaru, a otrzymana zaliczka

Czy w przypadku rezygnacji z zakupu towarów, na które klient wpłacił mi zaliczkę mogę wystawić fakturę korygującą i kiedy będę mógł pomniejszyć podatek należny? Odpowiedź: Otrzymana zaliczka stała się z dniem odstąpienia od umowy kwotą nienależną i co do zasady powinna…

Read More

Likwidacja działalności, a podatek VAT

Czy w przypadku likwidacji działalności będę musiał zapłacić podatek VAT? Odpowiedź:  W przypadku likwidacji działalności należy sporządzić remanent, w którym należy ująć towary handlowe, środki trwałe i wyposażenie, przy nabyciu których podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT. Podstawą…

Read More

Zaliczka, przedpłata

Otrzymałem przedpłatę na zamówiony towar. Jakie mam obowiązki podatkowe? Odpowiedź:  Z chwilą otrzymania zaliczki powstaje obowiązek podatkowy w zakresie podatku od towarów i usług (art. 19 ust. 11 ustawy o podatku VAT). Faktura na wartość otrzymanej zaliczki powinna być wystawiona…

Read More
Projekt i realizacja 
mediapromocja.pl