Rozliczenia z zagranicą

W ramach współpracy partnerskiej wyłącznie w biurze w Rzeszowie oferujemy możliwość:

  • uzyskania zwrotu podatku dochodowego za pracę na terenie Niemiec, Holandii, Norwegii, Belgii i Wielkiej Brytanii,
  • uzyskania świadczeń rodzinnych z Niemiec i Holandii,
  • uzyskania zwrotu dodatku  do ubezpieczenia zdrowotnego w Holandii,
  • przygotowania rocznych zeznań podatkowych dla osób prowadzących działalność na terenie Niemiec,
  • uzyskania zwrotu podatku naliczonego w innym państwie członkowskim UE.

Projekt i realizacja 
mediapromocja.pl