Rezygnacja z zakupu towaru, a otrzymana zaliczka

Czy w przypadku rezygnacji z zakupu towarów, na które klient wpłacił mi zaliczkę mogę wystawić fakturę korygującą i kiedy będę mógł pomniejszyć podatek należny? Odpowiedź: Otrzymana zaliczka stała się z dniem odstąpienia od umowy...

Likwidacja działalności, a podatek VAT

Czy w przypadku likwidacji działalności będę musiał zapłacić podatek VAT? Odpowiedź:  W przypadku likwidacji działalności należy sporządzić remanent, w którym należy ująć towary handlowe, środki trwałe i wyposażenie, przy nabyciu...

Zaliczka, przedpłata

Otrzymałem przedpłatę na zamówiony towar. Jakie mam obowiązki podatkowe? Odpowiedź:  Z chwilą otrzymania zaliczki powstaje obowiązek podatkowy w zakresie podatku od towarów i usług (art. 19 ust. 11 ustawy o podatku VAT). Faktura...