Od 1 lipca firmy zatrudniające niepełnosprawnych pracowników zaliczonych do umiarkowanego oraz lekkiego stopnia niepełnosprawności otrzymują niższe dopłaty do ich wynagrodzeń. Wysokość dopłaty do pensji od tego miesiąca w przypadku osoby zaliczonej do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności wynosi 1467,4 zł, a do lekkiego 574 zł. Kwoty te stanowią odpowiednio 115 proc. i 45 proc. minimalnej płacy w wysokości obowiązującej w 2009 r.

Więcej: www.rcl.gov.pl