W Dzienniku Ustaw z 25 maja 2012 r., pod poz. 584, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług. Rozporządzenie to określa nowe wzory deklaracji składanych w związku z nabyciem lub sprzedażą nowych środków transportu. Dotyczy deklaracji:

  • VAT-10 – deklaracja dla podatku od towarów i usług przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu nowych środków transportu,
  • VAT-11 – deklaracja dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu.

Rozporządzenie to weszło w życie  z dniem 9 czerwca br. Stare druki można stosować nie dłużej niż do 31 grudnia 2012 r.