Ministerstwo Sprawiedliwości pod adresem internetowym ems.ms.gov.pl uruchomiło usługę umożliwiającą przeglądanie oraz pobieranie aktualnego odpisu o podmiotach wpisanych do KRS. Usługa jest bezpłatna, a pobrany odpis ma taką samą moc jak dokumenty wydawane przez sądy gospodarcze. Ponadto nadmieniam, że na tej samej stronie można przeglądać i pobierać Monitory Sądowe i Gospodarcze.