Dla P.T. Klientów – pracodawców zamieszczamy wzory dokumentów w zakresie ochrony danych osobowych kandydatów do pracy oraz pracowników


>>> RODO – wzór – Klauzula informacyjna w procesie rekrutacji.doc <<<
>>> RODO – wzór – Zgoda na przetwarzanie danych kandydata do pracy.doc <<<
>>> RODO – wzór – Zgoda na przetwarzanie danych pracownika.doc <<<

Wymienione pliki stanowią wzór wymagający dostosowania do indywidualnych potrzeb firmy. Przepisy RODO nie ustanawiają jednolitych wzorów powyższych dokumentów.