Począwszy od 2012 roku zlikwidowany został obowiązek zapłaty zaliczki na podatek za m-c grudzień do 20-go grudnia w wysokości zaliczki za m-c listopad (odpowiednio za IV kwartał w wysokości za III kwartał), co wiązało się praktycznie z zapłatą podatku w podwójnej wysokości. Obecnie zaliczka za ostatni miesiąc lub ostatni kwartał roku podatkowego powinna zostać wpłacona do US do 20 stycznia 2013 r. Jeżeli podatnik złoży przed tą datą zeznanie podatkowe za rok i zapłaci wynikający z tego zeznania podatek, zaliczki za grudzień (IV kwartał) nie będzie musiał  wpłacać.