Na posiedzeniu rządu w dniu 03.07.2012 r. został przedłożony przez ministra finansów projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Rząd przyjmując założenie, że ulga na dzieci to element polityki prorodzinnej wspierający rodziny wielodzietne, zaproponował jej zwiększenie dla rodzin z trojgiem i więcej dzieci.

W rezultacie:

  1. w rodzinie z trójką dzieci i więcej – bez względu na osiągnięty dochód – ulga na trzecie dziecko zostanie podwyższona o 50%, a na czwarte i każde kolejne dziecko o 100%;
  2. dla rodzin wychowujących dwoje dzieci – bez względu na osiągnięty dochód – ulga pozostanie bez zmian;
  3. rodzicom będącym w związku małżeńskim i osobom samotnym wychowującym jedno dziecko, których dochód roczny przekroczy 112 tys. zł – ulga nie będzie przysługiwać;
  4. rodzicom, którzy nie są w związku małżeńskim, wychowującym jedno dziecko, których dochód roczny wyniesie ponad 56 tys. zł – ulga nie będzie przysługiwać.

Przewidziano także zamiany w zasadach odpisywania 50 proc. kosztów uzyskania przychodów od umów autorskich, a także likwidację ulgi na internet.

Propozycje te znalazły się w zaakceptowanym przez Radę Ministrów projekcie nowelizacji ustawy o PIT. Nowe rozwiązania mają obowiązywać od początku 2013 r.

 

Źródło: http://www.premier.gov.pl/