Cennik

Ceny ustalane są indywidualnie z klientem. Poniżej podajemy przykładowe ceny.

Prowadzenie ewidencji księgowej, podatkowej

 1. Prowadzenie ewidencji przychodów od 65 zł
 2. Prowadzenie ewidencji VAT dla podatników opłacających podatek dochodowy zryczałtowany lub w formie karty podatkowej od 65 zł
 3. Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów wraz z ewidencją VAT od 100 zł
 1. Prowadzenie księgi rachunkowej w siedzibie biura rachunkowego od 400 zł

Rozliczenia pracowników

 1. Sporządzanie listy płac, prowadzenie kartoteki wynagrodzeń, sporządzanie deklaracji do ZUS oraz urzędu skarbowego ( PIT-4, PIT-11) (cena od osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia): 35 zł
 2. Prowadzenie teczek akt osobowych za 1 osobę od 15 zł.

Inne usługi

 1. Przygotowanie dokumentów i innych formularzy rejestracyjnych dotyczących rozpoczęcia działalności gospodarczej od 50 zł.
 2. Doradztwo  podatkowe od 50 zł/godz.
 3. Opracowanie wniosku do Urzędu Pracy o refundację etc. od 30 zł/wniosek.
 4. Nadzór nad prowadzonymi księgami od 1000 zł/m-c.
 5. Doradztwo w zakresie formy i skutków likwidacji; dokumentowanie likwidacji – sporządzenie deklaracji, zawiadomień od 200 zł.
 6. Przygotowanie  wniosków kredytowych z prognozami:

forma uproszczona od 50 zł

pełny wniosek (bilans, rachunek wyników, przepływy) od 250 zł