Kadry i płace

Usługi w zakresie prowadzenia spraw kadrowo-płacowych związanych z zatrudnianymi pracownikami:

  • naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac z umów o pracę oraz bieżąca kontrola nieobecności w tym wykorzystanych dni urlopowych,
  • naliczanie wynagrodzeń z umów cywilnoprawnych,
  • obsługa ZUS pracowników (zgłaszanie, dokonywanie zmian i wyrejestrowanie),
  • prowadzenie rozliczeń ZUS właścicieli,
  • sporządzanie kompleksowej dokumentacji kadrowej w tym: umów o pracę, umów cywilnoprawnych, świadectw pracy, aneksów, porozumień i innych dokumentów kadrowych,
  • prowadzenie i aktualizacja akt osobowych pracowników,
  • sporządzanie i przesyłanie deklaracji i raportów na potrzeby ZUS, US, GUS, PFRON,
  • sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników i osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych (PIT-8/11, PIT-40 i innych),
  • kontakt z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w zakresie rozliczeń pracowniczych,
  • Prowadzenie spraw kontroli dotyczącej rozliczeń z ZUS, US i PFRON.

Zakres dokonywanych czynności zależy od indywidualnych ustaleń z Klientem.