Doradztwo podatkowe i gospodarcze

 • wsparcie przy tworzeniu/przemodelowaniu Zakładowego Planu Kont dla celów rachunkowości zarządczej,
 • wsparcie w zakresie poprawy płynności finansowej,
 • dostarczanie danych analitycznych z podkreśleniem obszarów wartych uwagi,
 • współpraca przy wnioskach o wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych,
 • reprezentacja Klienta przed organami podatkowymi i skarbowymi,
 • rejestracja spółek w KRS oraz podmiotów gospodarczych w CEiDG, a także odpowiednie zgłoszenia w Urzędach Skarbowych i ZUS,
 • tworzenie niezbędnej dokumentacji w tym wszelkiego rodzaju pełnomocnictwa, uchwały organów spółek, umów,
 • pozyskiwanie zaświadczeń z ZUS, US,
 • kompleksowa obsługa w zakresie wyboru form opodatkowania oraz form prowadzenia działalności gospodarczej,
 • przekształcanie formy prawnej podmiotów gospodarczych,
 • optymalizacja procesów gospodarczych,
 • analiza i proponowanie wyboru form finansowania,
 • kompleksowa obsługa procesu przenoszenia ksiąg rachunkowych lub ksiąg podatkowych.