Księgowość

W ramach usług Księgowych zapewniamy m.in.:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości,
 • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie rozliczeń ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku VAT, podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych,
 • sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych (VAT, PIT, CIT)
 • sporządzanie i składanie informacji podsumowujących VAT UE, VAT-27,
 • wysyłanie plików JPK_VAT,
 • sporządzanie i składanie sprawozdań do GUS i NBP,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • pomoc w opracowaniu zakładowego planu kont,
 • sporządzenie polityki rachunkowości,
 • prowadzenie spraw związanych z kontrolą podatkową i skarbową w imieniu klienta,
 • bieżąca kontrola poprawności formalnej dostarczanej dokumentacji,
 • współpraca z biegłym rewidentem.