Czy w przypadku rezygnacji z zakupu towarów, na które klient wpłacił mi zaliczkę mogę wystawić fakturę korygującą i kiedy będę mógł pomniejszyć podatek należny?

Odpowiedź: Otrzymana zaliczka stała się z dniem odstąpienia od umowy kwotą nienależną i co do zasady powinna być zwrócona nabywcy. Również z tym dniem należy wystawić korektę faktury, a obniżenia podatku należnego można dokonać w miesiącu otrzymania potwierdzonej przez nabywcę faktury korygującej. Więcej na ten temat w interpretacji indywidualnej  Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 15 grudnia 2011 r., nr IPPP1/443-1428/11-2/ISZ, zamieszczonej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.