Otrzymałem przedpłatę na zamówiony towar. Jakie mam obowiązki podatkowe?

Odpowiedź:  Z chwilą otrzymania zaliczki powstaje obowiązek podatkowy w zakresie podatku od towarów i usług (art. 19 ust. 11 ustawy o podatku VAT). Faktura na wartość otrzymanej zaliczki powinna być wystawiona w terminie 7 dni od daty jej otrzymania.

Wartość otrzymanej zaliczki (przedpłaty) nie stanowi przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.